Vitamin E là gì? Vai trò của Vitamin E đối với sức khỏe

1

Liều dùng vitamin E như thế nào?

Liều người lớn thông thường cho thiếu vitamin E

  • Điều trị: 60 đến 75 đơn vị uống mỗi ngày một lần.
  • Phòng ngừa: 30 đơn vị uống một lần mỗi ngày.

Liều người lớn thông thường cho chứng khó tiêu Tardive

  • 600 đến 1600 đơn vị bằng miệng mỗi ngày.

Liều người lớn thông thường cho bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

  • 450 đơn vị uống mỗi ngày.