Showing all 2 results

Thuốc trào ngược dạ dày thực quản

Thuốc nexium 10mg, 20mg & 40mg esomeprazole mups

320,000