Showing all 1 result

Thuốc điều trị kháng đông

Thuốc Xarelto 10mg, 15mg & 20 mg Rivaroxaban

1