Showing 1–12 of 14 results

Thuốc điều trị ung thư phổi

Thuốc Afanix 40mg Afatinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư phổi

Thuốc Alecnib 150mg Alectinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư phổi

Thuốc giotrif 40mg afatinib giá bao nhiêu?

1

Thuốc điều trị ung thư phổi

Thuốc Tagrisso 80mg osimertinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư phổi

Thuốc xalkori 250mg crizotinib giá bao nhiêu?

1

Thuốc điều trị ung thư phổi

Thuốc Xovoltib 40mg Afatinib giá bao nhiêu

1